Ledňáček v Křenovicích

Ledňáček Na březích potoka Rakovce můžete zahlédnout modře zbarveného ledňáčka.

V poslední době byl v Křenovicích podél potoka Rakovce stále častěji pozorován ledňáček říční a koncem února se ho podařilo i vyfotit. Ledňáček žije v blízkosti pomalu tekoucích čistých vod bohatých na ryby, proto slouží jako bioindikátor čisté vody. Jedná se o silně ohrožený a tudíž přísně chráněný druh.

Hana Procházková