MAS Za humnama podporuje místní výrobce

MAS Za humnama Místní akční skupina (MAS) Za humnama v tomto roce realizuje další partnerský projekt z prostředků Programu rozvoje venkova MZe. 

Po projektech „Mladí hasiči – bezpečná budoucnost“ a „S divadly poznáváme naše regiony“ připravila ve spolupráci s MAS Vyškovsko (Společná cesta) a MAS Strážnicko projekt s názvem „Za tradicí moravského venkova“. 

Cílem projektu je zmapovat a zpropagovat místní výrobce. Při zmapování šikovných řemeslníků pomáhali děti ze základních škol a nejúspěšnější z nich se v úterý 24. června a ve středu 25. června setkali s dětmi z partnerských MAS v Křenovicích u Slavkova.

 První den přijelo 35 dětí ze základních škol ve Strážnici, Vnorov a Hroznové Lhoty. Ve společenském sále v Křenovicích se setkaly s žáky křenovické školy a navzájem si představili svoje poznatky o výrobcích ze svých regionů. Ze Strážnicka přijeli s ukázkami panenek ze šústí, slováckým ornamentem, s pracemi mistra řezbáře. Křenovické děti si připravili prezentace o místní cukrárně, soukromém zemědělci a kováři. Obr.1_prezentace škol

Po ukončení prezentací následovala fyzická návštěva křenovické cukrárny u Bílků, která se chlubí značkou regionální potraviny. Poté exkurze pokračovala do Bučovic, ke včelaři p. Sedláčkovi, který dovolil dětem vyzkoušet si odvíčkování pláství, medomed nebo si prohlédnout včely velmi zblízka. Odpoledne se uskutečnila prohlídka v dílně uměleckého kováře, p. Bartoška v Křenovicích. Děti nejvíc zaujala možnost vyrobit si vlastní hřebík, ikdyž je to stálo nemnoho sil. Exkurze prvního dne vyvrcholila návštěvou slavkovského zámku. Obr.2_u včelaře a obr.3_u kováře.

Druhý den děti ze Základní školy v Dražovicích navštívili kromě cukrárny, kde si mohly vyrobit něco sladkého na památku z marcipánu, tak místní kravín, kde soukromě hospodaří manželé Drápalovi. Odpoledne děti čekala výrobna šperků ve Viničných Šumicích, odkud si spokojení návštěvníci odváželi drobné dárečky. Obr.4_Děti z Dražovic.

Druhý cíl projektu – zpropagovat výrobce se MAS Za humnama snažila naplnit uspořádáním jarmarku při příležitosti Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů v sobotu 31. května. Prostor k představení svého umění dostal umělecký kovář z bučovických Kloboučků. Za velkého zájmu kolemjdoucích na počkání vykoval keltský nůž, květinu a jiné předměty. Velký úspěch mezi návštěvníky měly výrobky křenovické cukrárny, sýry, víno z Těšan nebo keramika z Kobylnic. Z partnerské místní akční skupiny Strážnicko přijeli s ochutnávkou pálenky, moštu i ukázkou svébytného slováckého ornamentu nebo panenek ze šústí. K dobré náladě přispělo vystoupení folklórních souborů - Křenováčka z Křenovic, Orlíku z Pozořic a Salajky z Dambořic. Obr.5_stánky a Obr.6_Dambořice.

Na podzim se MAS Za humnama chystá vydat souborný přehledný katalog o místních výrobcích a jejich produktech, připravují se webové stránky. O vybraných řemeslech – košíkářství, včelařství, kovářství, aj. se točí výuková videa pro základní školy, pro uchování výrobních postupů a jako možný návod dětem, které se rozhodují o svém budoucím povolání, neboť by mělo stále platit, že: „Řemeslo má zlaté dno.“

Více na www.zahumnama.cz.

Mgr. Hana Tomanová