MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ JE PŘIPRAVENA NA PODPORU PROJEKTŮ NA SVÉM ÚZEMÍ

MAS Za humnama MAS Slavkovské bojiště, stejně jako ostatní místní akční skupiny v ČR (180 MAS v ČR), pracovala v uplynulých dvou letech na své „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje“.   

Princip MAS a tvorby jejich strategií je vázaný nařízeními řídících orgánů jednotlivých operačních programů, ale neměla by se vytratit podstata: místní akční skupiny znají své území a vědí, kde je potřebnost a potenciál a podle toho svoji strategii koncipují.

Celou strategii MAS teď posoudí odborní hodnotitelé Ministerstva pro místní rozvoj, a pokud bude strategie schválena, MAS Slavkovské bojiště bude moci finančně podpořit (formou výzvy k předkládání žádostí) žadatele v těchto oblastech:

  • Zemědělství – investice, marketing pro zemědělce;
  • Výroba a služby – investice, marketing, spolupráce pro živnostníky, řemeslníky a podnikatele dle klasifikace ekonomických činností, u činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být podpořeny projekty pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu;
  • Sociální oblast – pro poskytovatele dle zákona o soc. službách, ale i mimo zákon; založení a chod sociálního podniku, výstavba nebo rekonstrukce sociálního bydlení;
  • Vzdělávání – pro zřizovatele MŠ, ZŠ, dětských skupin, dětských klubů, organizace zabývající se zájmovým nebo celoživotním vzděláváním – investice do budov, vybavení, mzdové náklady;
  • Dopravní bezpečnost – budování cyklostezek, přechodů, semaforů, chodníků;
  • Krajina – realizace plánů společných zařízení po pozemkových úpravách;
  • Kultura – oprava národních kulturních památek.

Celková alokace na realizaci projektů v MAS Slavkovské bojiště je 117 mil. Kč. Tyto peníze jsou rezervovány a budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu. Výhodou čerpání dotací přes místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze strany MAS. První výzvy MAS chystá již koncem tohoto roku, především směrem k prvním třem uvedeným skupinám žadatelů, kteří chtějí své projekty realizovat co nejdříve.

Celé znění „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště“, včetně finančního plánu, naleznete na www.mas-slavkovskebojiste.cz, kde ji i dotazník pro sběr projektů, který slouží MAS k lepší orientaci o připravenosti projektů v území. Pokud uvažujete o projektu s podporou dotace, prosíme o jeho vyplnění. Děkujeme.

 

Mgr. Hana Tomanová

Manažerka MAS Slavkovské bojiště

 

MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Hrušky 166

683 52 Hrušky u Slavkova

IČ: 27030491

Předseda: Mgr. Jan Grolich

Manažerka: Mgr. Hana Tomanová

Tel: 511 146 766, 604 318 732

manazer@mas-slavkovskebojiste_cz

www.mas-slavkovskebojiste.cz