Moravská vlajka

Moravská vlajka Obec Křenovice se připojila k iniciativě vyvěšování moravské vlajky u příležitosti významných moravských dnů. K této iniciativě, kterou organizuje občanské sdružení Moravská národní obec, se přihlásilo již více než 400 obcí a měst.

V roce 1848 poslanci Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak a zemské barvy: "Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená." Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený. Tato vlajka se na Moravě používala ještě v roce 1968  a celá devadesátá léta 20. století. Po roce 1989 začali moravští vlastenci tradiční žluto-červené moravské vlajky opatřovat zemským znakem  – šachovanou orlicí v  modrém poli, a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň  získala  velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti. Protože doposud neexistuje moravský zákonodárný orgán, který by podobu a užívání moravské vlajky závazně kodifikoval, je možno při různých slavnostních příležitostech stále uvidět, vedle uznávané podoby moravské vlajky, i původní jednoduché žluto-červené bikolóry.

Moravská vlajka

Legislativní stanovisko doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D. z Katedry ústavního práva a politologie Masarykovy univerzity k užívání moravské vlajky: "Dnešní právní řád upravuje užívání vlajek takto. Každý si může vyvěšovat vlajku, a to  i soukromou (vlajky různých spolků) samostatně nebo spolu se státní vlajkou. Samostatné vyvěšování moravské vlajky není nijak upraveno. Záleží na vyvěšovateli, zda užije moravskou vlajku v její původní Moravským sněmem schválené žlutočervené variantě či ve variantě doplněné o zemský znak. Spolu se státní vlajkou lze vyvěsit i jiné vlajky, ať již jiných států, krajů, obcíči vlajky další, což výslovně umožňuje zákon o užívání státních symbolů, tedy i vlajku moravskou. Zde se však musí respektovat to, že státní vlajka se vyvěšuje na čestnějším místě. Tedy z čelního pohledu na objekt, kde jsou vlajky vyvěšeny: a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,  b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek,  d) první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5. Umístění ostatních vlajek již záleží na vyvěšovateli."

pdf.pngVýznamné moravské dny

Převzato z portálu www.zamoravu.eu