Národní síť záchranných stanic

Zvíře v nouzi Pokud naleznete zvíře v nouzi, kontaktujte ihned záchrannou stanici.

Najdete-li zraněného či nemocného živočicha, ihned kontaktujte stanici, která má na starosti danou oblast. Pro naši oblast se jedná o Záchrannou stanici v Němčicích nad Hanou.

Kontakt:
Záchranná stanice
Němčice nad Hanou
Komenského náměstí 38
798 27  Němčice nad Hanou

tel. 602 587 638

V případě, že se jedná o lovnou zvěř, můžete kontaktovat i příslušného mysliveckého hospodáře (kontakt poskytne Policie ČR). Pokud zraněnou zvěř po předchozí dohodě odvážíte do záchranné stanice, informujte o tom předem Policii ČR.

Aktuální informace o Národní síti záchrannných stanic naleznete na internetové stránce: www.zvirevnouzi.cz.

Informační leták zde