Návštěva obce Rišňovce

andel_iko U příležitosti odhalení sochy Svatého anděla světa, ochránce míru a otevření muzea M. I. Kutuzova navštívili zástupci Křenovic slovenskou obec Rišňovce.

O Rišňovcích

Obec Rišňovce se nachází na pomezí Trnavského a Nitrianského kraje, mezi městy Hlovovec a Nitra. Žije zde asi 2100 obyvatel. První písemná zmínka pochází z roku 1272 a z bohaté historie se vyjímá rok 1805, kdy mezi 15. a 17. prosincem ve vesnici pobýval ruský generál M. I. Kutuzov při ústupu ruské armády po prohrané bitvě u Slavkova. Byl zde ubytován v renezančním zámečku, který se dodnes dochoval a je zapsán jako kulturní památka. 

Buhurt

V loňském roce byla dokončena jeho oprava (nákladem 823 862 €) a vzniká zde jedinečné muzeum M. I. Kutuzova, jediné na Slovensku.

Právě zmíněná událost vedla k tomu, že se vzájemně kontaktovali představitelé obou obcí, které jsou významně spojeny s ruským vojevůdcem, a začalo se utvářet neformální partnerství Křenovic a Rišňovců.

Anděl

Anděl ochránce míru

Starosta obce pan Karol Loboš také využil příležitost umístit do své obce sochu Svatého anděla světa, ochránce míru. Autory tohoto projektu je skupina ruských akademiků a umělců, kteří si vytyčili cíl umístit v každé zemi Evropy jednoho takového „anděla“ jako symbol míru a pospolitosti národů.

V sobotu 1. září 2012, v rámci oslav výročí SNP, byla socha anděla odhalena a současně bylo slavnostně otevřeno muzeum M. I. Kutuzova. Této události se zúčastnili i zástupci obce Křenovice, starosta Jaromír Konečný, členové zastupitelstva Mgr. Regina Kokešová, Ing. Radim Svoboda a Oldřich Bartošek. 

Naši obec dále v Rišňovcích reprezentoval dětský folklórní soubor Křenováček se svým programem a také dělostřelecká baterie Santon skupiny Buhurt, která společně s dalšími jednotkami z České republiky připravila místním nezapomenutelný zážitek v podobě rekonstrukce bojové šarvátky uprostřed obce.

Křemnováček

Jaromír Konečný