Neděle ve znamení sportu

Medaile Neděle 19. května byla pro některé dospělé a většinu křenovických dětí ve znamení sportu.

Již tradičně v měsíci květnu jednota Orla Křenovice (http://orel-krenovice.webnode.cz/) uspořádala na hřišti „orelská“ Volejbalový turnaj rodinných týmů a v odpoledních hodinách Dětské sportovní odpoledne.

Do turnaje rodinných týmů se mohly zájemci přihlašovat do 12. května u pana Josefa Holomka a přitom dodržet stanové podmínky účasti (minimálně 4 členové týmu museli být blízcí příbuzní, čtvrtý v týmu mohl být nehrající kapitán, rozhodčí, nezáleželo na pohlaví ani věku hřáčů).  Turnaj byl rozdělen na skupinu „Hobby“ a „Profi“.

Dopoledního rodinného turnaje se zúčastnily 4 „Hobby“ a 2 „Profi“ týmy. Po několika hodinách příjemně stráveného jarního dopoledne byli známi vítězové – v „Profi“ týmu na nejvyšším stupni „stáli“ Paulovi a v „Hobby“ skupině zvítězili Mazálkovi.

Rodiny, tedy hlavně děti, přišly i odpoledne a to v rekordním počtu. Na startovní listiny se zapsalo 90 dětí. Byly rozděleny do 6 věkových kategorií od nejmladších dětí “ mladších 3 let“  až  po „all star“ nejstarší 13-ti leté závodníky. Soutěžilo 10 skupin v 5 disciplínách doslova o centimetry a vteřiny. Současně se závodilo v dalších 5 disciplínách o malou odměnu, tím se zkrátilo loňské nepříjemné dlouhé čekání na stanovištích.

Vyhodnocení pětiboje „Vyhraj medaili“ se bohužel opět protáhlo, závodníci ovšem dlouho nečekali, protože v mezičase se zúčastnili ještě „Křenovického duatlonu“.

Zorganizovat takový sportovní den není vůbec jednoduché, a proto si všichni, kteří se na
celé akci podíleli, zaslouží velké poděkování. A těšíme se na další ročník... !

Marcela Drápalová