Noc kostelů

Kostel v Křenovicích Římskokatolická farnost Křenovice se v letošním roce zapojila do Noci kostelů a srdečně Vás zve do kostela sv. Vavřince.

   Program Noci kostelů: 23. května 2014 kostel svatého Vavřince Křenovice

 

      18:00                 zahájení Noci kostelů rozezněním křenovických zvonů
                                modlitba růžence

      18:30                 farní mše svatá - celebruje P. Kamil Václav Sovadina, O.Praem.,

                                farář v Křenovicích
                                Te Deum - společná píseň

      19:15                 prezentace o historii křenovických zvonů

      20:00–22:00      otevření věže, prohlídka věžních hodin a zvonů

      20:00                 hudba a zpěv mladých – křenovická schola

      21:00                 architektura kostelů na Moravě

      22:00                 varhanní hudba

      22:30                 požehnání obci, farníkům, Noci kostelů

                                ukončení Noci kostelů rozezněním křenovických zvonů

Noc kostelů