Nová florbalová sada ve sportovní hale

florbal Od 1. září 2012 začíná provoz ve sportovní hale. Nově bylo doplněno certifikované vybavení pro florbal.

Žádáme všechny zájemce o tréninky, aby nahlásili své požadavky nejpozději do 10. září 2012 správci haly (Radek Žoužela, telefon 737 551 279).

Obec zakoupila kompletní sadu na florbal s certifikací IFF a od nové sezóny jsou tak ve sportovní hale k dispozici mantinely, dva vozíky a dvě branky, což umožní pořádat florbalové zápasy dle požadavků florbalové asociace na všech úrovních. Zájemci o florbalové tréninky se mohou rovněž nahlásit u správce haly.