Nová povinnost chodců

Pozor Chodci mají od 20. 2. 2016 povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti   pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením . 

Nová povinnost je součástí novely zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zkráceně „o silničním provozu“), která vešla v platnost 20. 2. 2016.

Sníženou viditelností se nemyslí jen v noci, ale i za šera, mlhy apod, přičemž není nutné nosit pouze reflexní vestu. Stačí kvalitní doplněk z retroreflexního materiálu výrazné barvy (např. žlutá, světle zelená, oranžová atd.), který je viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu. Jako ideální se tak nabízí například reflexní pásek, umístěný na noze nebo ruce (ideálně na obou končetinách) směrem do vozovky. Dostatečný je například i reflexní prvek, který je součástí oblečení, batohu či tašky, pokud je dostatečně viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.

Reflexní doplňky se prodávají v papírnictvích, prodejnách se sportovními potřebami, v prodejnách domácího zboží, v trafice, na poště nebo na čerpací stanici. Cena jednoduchých reflexních prvků se pohybuje zhruba kolem 30 Kč.

V případě porušení této povinnosti hrozí chodci pokuta v rozmezí od nuly do 2000 Kč blokově, od 1500 do 2500 Kč ve správním řízení. 

Více informací na webu Ministerstva dopravy