Nové hasičské auto v Křenovicích

Hasiči Hasičský sbor Křenovice a Obec Křenovice  srdečně zvou všechny naše občany na  Slavnostní předání a posvěcení nového hasičského dopravního automobilu,  které se uskuteční v pátek 19. října 2018  před hasičskou zbrojnicí. 

Program:

-  od 14.00 hodin volná prohlídka vozidla a hasičské zbrojnice

-  vítání hostů a představení významných hostů

-  v 16.00 hodin předání klíčů od nového vozidla 

-  posvěcení nového vozidla