Nové zvony pro kapli

Zvony Pro kapli Panny Marie Sněžné v Hruškách budou zhotoveny 3 nové zvony.

Odlitím zvonů¨byla pověřena zvonařská firma PERNER v Českých Budějovicích. Zvony budou odlity v Německu - v městě Passau. Odlití se uskuteční 10. prosince 2012. OÚ Hrušky na odlití zvonů pořádá zájezd. Odjezd z Hrušek ve 4.00 hod. od obecní hospody, z Křenovic v 4.05 hod. od hřbitova, návrat v nočních hodinách. Cena zájezdu je 400 Kč za osobu. Zájemci se mohou přihlásit do 6. 12. 2012 na obecním úřadě v Hruškách. Podmínkou je cestovní pas nebo občanský průkaz (děti musí mít vlastní pas).