Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Kácení dřevin Novelou vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která platí od 1. 11. 2014, se mění podmínky pro kácení stromů.      

Nově platí režim kácení bez povolení pouze pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení obecního úřadu.

Ovocné druhy jsou stanoveny vyhláškou č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin. 

Ovocnými dřevinami jsou zpravidla myšleny dřeviny, které záměrně vysazujeme a pěstujeme za primárním účelem sklizně a konzumace jejich plodů. Pro jednodušší orientaci v duchu této vyhlášky lze využít následující seznam ovocných dřevin:

Angrešt, Rybíz
Broskvoň
Hrušeň
Jabloň
Temnoplodec
Jeřáb obecný moravský (sladkoplodý)
Kdouloň
Líska obecná
Mandloň obecná
Meruňka
Morušovník
Ořešák vlašský
Maliník, Ostružiník
Slivoň
Třešeň
VišeňZa Výbor pro životní prostředí Marcela Drápalová