Novoroční pochod na pracák

Pochod Skupina nadšenců a letitých tradic zve na další ročník happeningového pochodu  na křenovické kultovní místo Zlatá hora (tj. „Pracák“). V ycházíme opět 1. 1. 2019 v 1:00 (tj. hodinu po přípitku) od Obecní hospody, a to za každého počasí. Tak nebuďte líní a vyrazte s námi!