Oblastní charita Hodonín

Charita Sociální poradna ve Slavkově u Brna je od 1. 8. 2017 opět v provozu.

Poradna poskytuje své služby osobám ve věku od 18 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Jedná se zejména o rodiny s dítětem, osoby v krizi, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy, oběti trestné činnosti apod. 

Informace o úředních hodinách: Oznámení o provozu poradny 2017