Obyvatelé Křenovic recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevili životnímu prostředí

elektroodpad Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 174 televizí, 77 monitorů a 2 408,68 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 96,13 MWh elektřiny, 4 884,22 litrů ropy, 418,71 m3 vody a 3,58 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 20,84 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 83,43 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. 

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2015