Odvolání doby zvýšeného požárního nebezpečí

oheň Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje bylo s účinností od 18. srpna 2015 odvolána doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro celé území JM kraje.

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 2/2015  Rozhodnutí hejtmana