Osvědčení o úspoře emisí

Eko-kom Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru jste přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

V roce 2011 byla společností EKO-KOM, a.s. zpracována studie „Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí“. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována.

            V roce 2013 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 27 953 183 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1 176 339 tun CO2 ekvivalentu.

            Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, též občané Křenovic ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou dosáhli, představuje: emise CO2 ekv. 77,375 tun, úspora energie 1 790 769 MJ.

Na přiloženém Osvědčení jsou tak uvedeny výsledky za rok 2013, kterých bylo dosaženo v naší obci a tím jste přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Osvědčení o úspoře emisí