Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře Prvňáčci naší základní školy byli slavnostně pasováni na čtenáře.

Děti z 1. třídy základní školy zavítaly v pátek 14. června s paní učitelkou Mgr. Zdenkou Barcuchovou na obecní úřad, kde v obřadní síni v 9 hodin proběhlo slavnostní „PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE“.
Před slavnostním aktem si knihovnice vyzkoušela děti, jak se naučily číst. Každé dítě přečetlo úryvek z pohádky a k přečteným ukázkám pak děti zodpovídaly otázky týkající se obsahu. Tak prvňáčci ukázali, jak umí číst, vnímají přečtený text, a jak znají pohádkové postavy. Poté je rytíř Oldřich pasoval na opravdové čtenáře a děti svým podpisem stvrdily čtenářský slib.
V upomínku na tento slavnostní ceremoniál si malí čtenáři odnesli pamětní list, knížku a malou sladkost. Navíc se všichni pasovaní žáci mají možnost přihlásit do místní knihovny na celý rok zcela zdarma. S průkazkou, kterou po přihlášení obdrží, mohou navštěvovat dětské oddělení a půjčovat si zde knihy.
Pasování prvňáčků se vydařilo, a tak zbývá jen popřát malým čtenářům, aby na vysvědčení měli všichni samé jedničky a aby přečetli hodně krásných a zajímavých knížek a čtení je bavilo.

Lucie Zourková, vedoucí místní knihovny

Fotografie ke shlédnutí zde