Pietní akce v Deblíně

Letadlo V sobotu 24. srpna 2013 se v Deblíně uskutečnila pietní akce k 70. výročí úmrtí deblínského rodáka Josefa Felkla a dalších sedmi letců z osádky čs. Liberatoru 311.squadrony RAF.

Tato vzpomínková akce začala mší za zemřelé letce v kostele sv. Mikuláše v Deblíně.
Potom jsme se přesunuli k rodnému domku Josefa Felkla, kde jsme si vyslechli projevy a zdravice pozvaných hostů. Před znovuodhalením pamětní desky J.Felkla podpořila tuto akci armáda, a to slavnostními průlety letadla ze základny v Náměšti nad Oslavou. Po projevech byla odhalena deska a zazněla státní hymna. Následně byly položeny věnce od pozvaných hostů. Mezi nimi nechyběla kytice za obec i náš klub, protože členem osádky byl i náš občan Emilián Mrázek. Tuto část pietního aktu zakončil průjezd dobové historické vojenské techniky. Poté jsme se všichni přesunuli do Deblínské školy, kde byla připravena výstava na téma čechoslováci v řadách RAF. Tuto výstavu připravil náš modelářský klub ve spolupráci s Klubem vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF. Přivezli jsme modely letadel na kterých létali naši piloti v řadách RAF a letadla jejich protivníků. K příležitosti této akce jsme podle nám dostupných informací připravili model letounu Consolidated B-24 Liberator GR Mk.V ,BZ780 ,O. V tomto stroji odletěla tato posádka 311.sqn na první bojový let s tímto typem letadla. Tento let se bohužel stal i jejich posledním. Klub vojenské historie vystavil dobové dokumenty, archiválie a historické uniformy RAF. V dalších prostorech byly instalovány panely Svazu letců ČR, na kterých byla vyobrazena historie československých letců v RAF. V této místnosti se promítaly dokumenty o činnosti našich letců v druhé světové válce. Na školním hřišti bylo postaveno vojenské dobové ležení a technika, používaná našemi vojáky.  V areálu školy se pohybovali vojáci i letci v dobových uniformách. Odpoledne proběhla beseda s jedním z posledních žijících příslušníků 311.sqn RAF, s panem plukovníke Pavlem Vranským. Tento válečný hrdina prošel válečnými boji jako pěšák u Tobruku až po hlídkové lety nad mořem jako radiotelegrafista u 311.squadrony. Po dvouhodinovém moderovaném vyprávění plk.Vranský pokřtil knihu Radka Makovského „Nad Biskajem čeká smrt“. Kniha pojednává o tragickém prvním bojovém letu na novém typu letadla a také o životních a válečných osudech osmi letců 311.čs. perutě. Po autogramiádě autora R.Makovského a plk.P.Vranského byla ukončena oficiální vzpomínková akce k uctění památky osmi letců, kteří zahynuli 21.srpna
1943.

Osádka Liberátoru GR.Mk.V, BZ780, O

W/Cdr Jindřich Breitcetl, DFC - kapitán letadla a první pilot, F/O František Fencl - druhý pilot, F/O Eduard Pavelka - navigátor, střelec, Sgt Josef Felkl - radiotelegrafista, střelec, P/O Emilián Mrázek - radiotelegrafista, střelec, F/Sgt Michal Pizur - radiotelegrafista, střelec, F/Sgt Josef Halada - palubní střelec, W/O Vilém Jakš - palubní střelec Osádka

Jaromír Vrána

Model klub Křenovice

Více fotografií

http://havran007.rajce.idnes.cz/Deblin-vzpominkova_akce,_soubor_fotek

http://www.276.cz/?page_id=3145

http://1sas.rajce.idnes.cz/Deblin_2013

http://2078.rajce.idnes.cz/Pietni_akt_Josef_Felkl_-_srpen_2013_-_Deblin/

zprávy Tišnovské televize, první reportáž

http://www.youtube.com/watch?v=6l5EFWejZHQ#t=175