Pod křenovskó májó

Mája Obec Křenovice, DFS Křenováček a FS Křenovák ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR,  ZŠ a MŠ Křenovice a KOS pořádají pod záštitou senátora Ivo Bárka v neděli 8. června 2014 XXVIII. ročník regionálního folklorního festivalu Pod křenovskó májó.

Hlavní program se uskuteční od 14.00 hodin v areálu sokolského hřiště v Křenovicích. V programu se představí dětské soubory: DNS Líšňáček z Líšně, DFS Křenováček a dospělé soubory: FS Křenovák, NS Líšňáci z Líšně, Mužácký sbor z Pohořelic a okolí, Čriepky z Považské Bystrice - Slovensko. Vstupné: 50 Kč; děti od 5 do 15 let, senioři a členové FOS ČR: 30 Kč.

Pozvánka: Pod křenovskó májó

 Fotografie z předešlých ročníků: 2012, 2013,