Zapojte se do projektu

Ženy a podnikání Ženy mohou začít podnikat s podporou projektu hospodářské komory.

Ženy v okrese Vyškov mají jedinečnou možnost využít aktivit projektu Ženy a podnikání a rozjet s jeho podporou  své vlastní podnikání. V rámci projektu je možno zdarma absolvovat několik aktivit.
První z nich je kurz Základy podnikání, který účastnice seznámí s náležitostmi, které má živnostnice znát. Důraz je kladen na vypracování podnikatelského plánu, ve kterém si budoucí podnikatelky rozepíší myšlenku, silné, slabé stránky a finance. Po skončení kurzu je možné využít bezplatné poradenství. Zaměstnanci projektu pomůžou s vyřízením administrativních náležitostí, nebo také s žádostí o podporu z Úřadu práce, pokud je žena v jeho evidenci.
V projektu pomáhá také marketingové odborník, který bude spolupracovat s budoucími podnikatelkami na tvorbě základních propagačních materiálů jako vizitky, letáky, internetové stránky.
V roce 2013 začaly s touto podporou podnikat 2 ženy, další se připravují.
Pokud si zájemkyně nejsou jisté, zda absolvovat kurz Základy podnikání, je možné využít Motivačních programů, které mají pozitivně naladit a v základě informovat o možnostech podnikání.
Když účastnice zjistí, že se pro kurz Základy podnikání nehodí, může absolvovat rekvalifikační kurz „Skladnice“, ve kterém se naučí pracovat s počítačem, obsluhovat skladový software a získá osvědčení k řízení vysokozdvižného vozíku.
Pro  maminky s malými dětmi je z rozpočtu projektu zabezpečeno hlídání dětí.

Termíny:
Motivační program: 23. 1.–28. 1. 2014
kurz Základy podnikání: 27. 1.– 28. 2. 2014 (3 týdny teorie, 2 týdny na sestavení podnikatelského plánu a konzultace)
kurz Skladnice: duben – květen 2014

Kontakty:
Okresní hospodářská komora Vyškov, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov,  info@ohkvyskov_cz tel.: 517 348 324.

Ženy a podnikání
Jak být vidět a dělat marketing