Pomoc obci Křešice

Křešice Obci Křešice bylo poukázáno celkem 109 700 Kč.

Obec Křenovice poukázala finanční příspěvek ve výši 109 700 Kč obci Křešice v Ústeckém kraji na odstraňování následků škod způsobených povodněmi. Za obec Křenovice byla schválena částka ve výši 50 000 Kč a po dohodě s pořadateli festivalů Křenovický Rakovec a Pod křenovskó májó výtěžek ze vstupného.
V neděli 9. června festival Pod křenovskó májó navštívili zástupci SDH a obce Křešice, aby osobně poděkovali všem dárcům za jejich solidaritu. 

Fotografie ze zatopených Křešic zde

Poděkování