Pomoc oblastem postižených povodněmi

Povodně S ohledem na míru solidarity občanů k postiženým ničivými povodněmi, které zasáhly české kraje, zveřejňujeme několik odkazů na konta, na která je možné zaslat svůj dar potřebným. V současné době se zastupitelstvo obce též zabývá otázkou finanční podpory konkrétní oblasti postižené povodněmi.

Některé kontakty na „povodňová konta“, na které je možné zaslat svůj dar:

ADRA http://www.adra.cz/povodne-2013#Pomochttp://www.adra.cz/: zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč), zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391.

Český červený kříž http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx: přispět je možné zasláním DMS ve tvaru DMS CCK na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč) nebo libovolnou částkou na sbírkové konto na pomoc lidem zasaženým povodněmi - 222885/5500, variabilní symbol 111.

Člověk v tísni http://www.clovekvtisni.cz/cs: povodňové konto na pomoc lidem zasaženým záplavami SOS Povodně 2013 má číslo - 72027202/0300, je možné zasílat také dárcovské DMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo 87 777.

Charita ČR http://www.charita.cz/: finanční pomoc je možné zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 27 Kč) nebo na sbírkové konto 11998822/0800, variabilní symbol 906.