Povinné výměny řidičských průkazů

Řidičák Všechny doposud platné řidičské průkazy vydané před 1. květnem 2004 (tj. před vstupem ČR do EU) podléhají povinné výměně ve lhůtě do 31. 12. 2013.


Platnost řidičských průkazů, které byly vydány po tomto datu, zůstává nezměněna a je uvedena na přední straně řidičského průkazu na řádku 4, písmeno b).

Jaroslava Kučerová
odbor dopravy a silničního hospodářství,
Městský úřad Slavkov u Brna