Pozor na provozovatele neoficiálních rejstříků

Pozor Městský úřad Slavkov u Brna, obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatelskou veřejnost

Pokud Vás osloví po vydání živnostenského oprávnění

  • společnost Informatik Česká republika spol. s.r.o. IČ 60739754 s nabídkou k zápisu do REJSTŘÍKU OBCHODU A ŽIVNOSTÍ, a to za poplatek (v současné době ve výši 1.677 Kč),
  • a podnikatel Martin Plaček IČ 88747808 s nabídkou k zápisu do REJSTŘÍKU ŽIVNOSTÍ A FIREM (v současné době náklady na zápis ve výši 1.497 Kč),

v žádném případě se nejedná o povinnost danou živnostenským či jiným zákonem.
Účast v těchto rejstřících je naprosto dobrovolná, tento rejstřík není oficiální a jedná se o podnikatelskou aktivitu těchto jednotlivých podnikatelských subjektů.

Každý podnikatel, kterému je vydáno živnostenské oprávnění, je automaticky a bezplatně zapsán do registru živnostenského podnikání, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; údaje z veřejné části živnostenského rejstříku jsou volně přístupné na internetové adrese www.rzp.cz.

Jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti/žádost o koncesi je částka 1 000 Kč (příp. 500 Kč při dalším ohlášení/žádosti) splatná při ohlášení živnosti/žádosti o koncesi.

Poplatek za zápis do rejstříku živností a firem ve výši 1.497 Kč ani do rejstříku obchodu a živnosti ve výši 1.677,- Kč nesouvisí s vydáním průkazu živnostenského oprávnění a nevyplývá ze zákona; v žádném případě není povinností podnikatele zaplatit tuto částku ani být v této soukromé databázi zapsán.

Pokud budete mít při obdržení podobného dopisu jakékoli pochybnosti, obraťte se na kterýkoliv obecní živnostenský úřad.