Přednáška STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ KŘESŤANSTVÍ A ISLÁMU V EVROPĚ

Klubový večer Moravskoslezská křesťanská akademie, z. s. regionální pobočka Křenovice  zve všechny zájemce na přednášku  PhDr. Jiřiny Štouračové ve čtvrtek 1. 3. 2018 v 17.00 hod v  obřadní síni Obecního úřadu Křenovice

Srdečně zvou pořadatelé.