Prodejní trhy

chovatelé ZO Českého svazu chovatelů pořádá v sobotu 13. ledna od 7–11 hodin na chovatelském středisku na ul. Sokolské trh domácího zvířectva.