PROVOZ KNIHOVNY v době nebezpečí a šíření COVID-19

Místní knihovna Křenovice oznamuje svým čtenářům, že zahajuje svoji činnost v úterý 5. 5. 2020 za zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.

Provozní doba zůstává nezměněna tj. ÚT, ČT vždy 13.00 – 17.00 hod. Vzhledem k přetrvávajícímu riziku šíření Covid-19 se musí čtenáři v knihovně připravit na zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření. 

MÍSTNÍ KNIHOVNA ZAHAJUJE SVOJI ČINNOST DNE 5. KVĚTNA 2020 ZA TĚCHTO PODMÍNEK:

  • vstup do knihovny je povolen pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (rouška, ústenka, respirátor),
  • při vstupu do knihovny je nutno použít dezinfekci rukou,
  • při prohlížení knih je nutno používat jednorázové rukavice,
  • provoz knihovny je omezen na poskytování výpůjčních služeb registrovaným uživatelům,
  • pobyt uživatelů knihovny je omezen na nezbytně nutnou dobu (výpůjčka, vracení a návazné transakce),
  • ohrožené skupiny (např. senioři) budou obslouženi přednostně.