RCD - stezka odvahy

Strašidlo Rodinné centrum Domeček zve odvážné děti (a jejich rodiče) na STEZKU ODVAHY - 10. listopadu.  Start u rybníčku na ulici Příční  17:00 – 18:00 hodin . 

S sebou lampión nebo baterku.

Trasa je hůře sjízdná pro kočárky. Za deště se akce nekoná.

Akce se koná za podpory obce Křenovice.