STEZKA ODVAHY

Stezka odvahy Rodinné centrum Domeček zve odvážné děti (a jejich rodiče)  v sobotu 2. listopadu 2019.  START: 17.00 - 18.00 hodin, u biotopu (bývalé koupaliště).

Trasa vede k ulici Palackého.

POZOR ! Organizátoři prosí o příchod  po silnici od viaduktu, ne polní cestou.       

S sebou: lampion nebo baterku.

Trasa je hůře sjízdná pro kočárky. Za deště se akce nekoná.