SDH Křenovice - 1. místo v programu Recyklujte s hasiči

Děkujeme SDH Křenovice za příkladnou činnost týkající se ekologické recyklace elektroodpadu.

Společnost ELEKTROWIN a.s. v rámci projektu Recyklujte s hasiči vyhodnotila nejaktivnější dobrovolné hasičské sbory za 8 let působení programu na ekologickou recyklaci elektroodpadu.

Kolektivní systém ELEKTROWIN uděluje certifikát

Více informací:

 http://www.recyklujteshasici.cz/download/files/Aktuality/Nejlep%C5%A1%C3%AD%20SDH%20dle%20kraj%C5%AF%20od%20roku%202011.pdf