Slavkovské restaurování

Restaurování Po úspěšném prvním ročníku Slavkovského restaurování 2012 se tato populárně edukativní akce opět vrací na zámek Slavkov – Austerlitz, a to v rozšířené podobě.

Tušíte vůbec, co všechno musí umět a znát restaurátor, aby z odřené skříňky vykouzlil skvost v hodnotě desítek tisíc? Aby kusu nezajímavého nábytku znovu vdechl duši, nový život? Zajímá vás, co dokáže odhalit obyčejná UV lampa, a jak se dá zjistit, jakou barvu měl ten který kus mobiliáře před sto lety, v době svého vzniku? Nevíte, co je to šelak a nebo, že při pozlacování je třeba si mazat čelo obyčejným sádlem? Tyto i mnohé další taje restaurování odhalí návštěvníkům zámku Slavkov – Austerlitz oblíbená akce Slavkovské restaurování 2013. 

Po úspěšném loňském ročníku, během kterého byl zrestaurován psací stolek z pozůstalosti manželky hraběte Kounice a hodiny z období biedermeieru, co po jediném natažení jdou celý rok, je tu další ročník – a v něm se vedle studentů Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby z Vyšší odborné školy restaurátorské představí nově i jejich spolužáci z Konzervování a restaurování keramiky. Ti všichni budou
přímo před zraky návštěvníků speciální prohlídkové trasy restaurovat historicky cenné kousky z depozitáře zámku Slavkov – Austerlitz. Návštěvníkům poskytnou odborný výklad, odpoví na otázky i prakticky předvedou, co to znamená umět restaurovat!           

Slavkovské restaurování je akce jako stvořená pro všechny malé i velké nadšence do historie. Populárně naučnou formou se dotknete časů dávno minulých, nahlédnete do tajů restaurátorských průzkumů, techniky mikrofotografií, ultrafialové luminiscence, šelaků, teplých glutinových klihů a dalších téměř až alchymisticky vyhlížejících věcí. 

Slavkovské restaurování 2013 se dělí na dva běhy, první bude v květnu a začátkem června : od 13.5. do 7.6. 2013, druhý pak po prázdninách v září: od 2.9. do 27.9. 2013. Během každého z nich budou restaurátoři „v přímém přenosu“ opravovat jinou historicky cennou starožitnost. První běh má už teď vybráno, restaurovat se bude klasicistní stolek opět z pozůstalosti manželky hraběte Kounice a nádherné keramické fajánsové džbánky. 

Slavkovské restaurování je v rámci České republiky zcela unikátním projektem. Za svůj úkol si bere populární formou široké veřejnosti přiblížit problematiku restaurování uměleckořemeslných památek. Myslíte si, že je to nuda? Pak se mýlíte! Restaurování může být vzrušujícím dobrodružstvím.      

Akce je společným projektem zámku Slavkov u Brna – www.zamek-slavkov.cz, Mgr. Radka Ryšánka - www.rysanek.cz a Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně –  www.vosrbrno.cz. Po úspěšném prvním ročníku záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje, JUDr. Michal Hašek.

Odbornou záštitu nad projektem má opět pan Mgr. Radek Ryšánek, držitel povolení MK ČR k restaurování kulturních památek, který se k celému projektu vyjadřuje následovně: „Ani po letech práce restaurátora mě nepřestává udivovat, jak velkou inspirací pro nás může být zdánlivě vzdálený a téměř zapomenutý svět našich předků.“

Kde:   Zámek Slavkov u Brna, www.zamek-slavkov.cz

Co:      Populárně edukativní akce pro veřejnost, vhodné pro děti od 5 let    

Kdy:   Projekt má 2 běhy

                        13. května až 7. června 2013

                        2. září až 27. září 2013

Na Facebooku: http://www.facebook.com/SlavkovskeRestaurovani

Veškeré dotazy směřujte na email: slavkovskerestarovani@seznam_cz nebo (slavkovskerestarovani@seznam_cz%20nebo) na mobilní telefon: 732 750 723 (Mgr. Radek Ryšánek)

Pro informace týkající se speciálních prohlídek navštivte: www.zamek-slavkov.cz