Sociální pracovník

pracovník Odbor sociálních věcí MěÚ Slavkov u Brna poskytuje sociální poradenství.

Zejména se zaměřením na sociální pomoc osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu svého zdravotního postižení, rizikového způsobu života, ztráty bydlení či zaměstnání nebo jinou sociální událostí. Sociální pracovník vykonává pracovní činnost jak v kanceláři na Městském úřadě, tak v terénu. Práce v terénu je zaměřena na kontakt s klientem v jeho přirozeném prostředí nebo doprovod, asistence při jednání s úřady a institucemi.

Kromě sociální práce se zabývá dalšími činnostmi, např. vydáváním parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, distribucí Euroklíčů. V případě zájmu Vás po předchozí domluvě sociální pracovník navštíví přímo v místě Vašeho bydliště.

 

Kontakt na sociálního pracovníka pro ORP Slavkov u Brna:

Ivana Mifková, DiS.

Městský Úřad Slavkov u Brna

Palackého nám. 260

544 121 105, mobil: 734 186 218

ivana.mifkova@meuslavkov_cz