Sourozenecké vztahy - beseda

sourozenci MC Domeček zve na besedu na téma SOUROZENECKÉ VZTAHY.

Beseda se uskuteční dne 26. ledna 2015 od 17–18.30 hodin.

Besedu povede lektorka Mgr. et Mgr. Petra Sapáková, která vystudovala psychologii na FFS MU a speciální pedagogiku na PedF MU. V současné době je na rodičovské dovolené se dvěma dětmi, externě spolupracuje se Sdružením pěstounských rodin a s Rodinným centrem Benjamin v Brně.Témata:

Jak připravit děti na příchod sourozence?
Jak přistupovat k sourozenecké žárlivosti a rivalitě?
Jakou roli mohou hrát pořadí narození, věkové, pohlavní či osobnostní rozdíly dětí?
V čem mohou být sourozenecké vztahy přínosné pro vývoj dětí a fungování v dalších vztazích?
Jak podporovat pozitivní citové vazby mezi sourozenci?
Jak využít pozitivní potenciál sourozeneckých vztahů při výchově a zároveň se vyhnout možným rizikům?
- a další témata dle zájmu účastnic/účastníků.

Forma:
představení psychologických konceptů, diskuze, sdílení zkušeností a příkladů ze života aj.

Vstupné činí 50 Kč, členové MC Domeček 40 Kč. S sebou přezůvky. Není třeba se předem objednávat.

V případě potřeby je možné zajistit hlídání dětí v prostorách MC Domeček. Hlídání je nutné si dopředu zajistit na email.adrese domeček.krenovice@seznam_cz (dome%C4%8Dek.krenovice@seznam_cz) nebo tel. čísle 604731609.