Záměr firmy KORCHEM

Korchem Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí bylo vloženo na úřední desku.

Stanovisko vydané Krajským úředem Jihomoravského kraje dne 17.3.2015.