Pastýřské koledování

Betlém I letos můžete v Křenovicích vyhlížet mezi 13.00 a 15. hodinou pastýře, kteří vám přivezou radostnou zvěst o Narození Páně. Po 15. hodině si společně můžete zazpívat u obecního betléma.