Svátek myslivosti

Myslivost V neděli 7. dubna 2013 proběhla ve Společenském sále na Václavské ulici chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v honitbách okresu Vyškov v roce 2012.

Této přehlídce předcházelo hodnocení trofejí konané dne 23. února 2013 na myslivně v Křenovicích. Bylo posuzováno dodržování chovatelských zásad, zařazení do věkových tříd a úprava trofejí. Význačné trofeje byly bodovány.

Na přehlídce bylo k vidění 395 trofejí srnců, z nichž 2 dosáhly bodů stříbrné a 9 bodů bronzové medaile, 19 trofejí jelenů, 4 trofeje daňků z toho jednu bronzovou, 2 trofeje muflona, kde jedna byla ohodnocena zlatou medailí. Dále bylo k vidění 8 lebek lišek s ohodnocením 4 stříbrných a 2 bronzových medailí, k hodnocení byli předloženy 2 trofeje kňourů prasete divokého ohodnocené 1 stříbrnou a jednou bronzovou medailí.

Na přehlídce byly k vidění také práce žáků mateřské a základní školy, pro které proběhl doprovodný program v pátek 5. dubna s ukázkou vábení zvěře.

Je třeba poděkovat obecnímu úřadu v Křenovicích za vstřícné kroky a propůjčení sálu na tuto přehlídku. Dále je třeba poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu svátku myslivosti v Křenovicích podíleli.

Jaroslav Šlimar