Tam se svět hne, kam síla se napře - ve zdravém těle zdravý duch

Zakladatel Sokola Dr. Miroslav Tyrš dal do vínku základní myšlenku povznést náš národ po stránce tělesné i duševní. Heslem „Tužme se“ a pozdravem „Nazdar“ se sokolové řídí od samého počátku svého vzniku, tedy už 150 let.

Letošní XV. Všesokolský slet se konal v roce 150. výročí vzniku Sokola. Slet byl zahájen 1. července 2012 slavnostním průvodem Prahou, který byl zakončen na Staroměstském náměstí. Ještě ten den odpoledne v 15 hodin se konala slavnostní Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Na počest 150. výročí Sokola sloužil mši sám kardinál Dominik Duka. Tato mše se konala poprvé za 150 let. Zazněla zde hymna Sokola – Svatý Václave a státní hymna České republiky. Na přítomných hostech bylo vidět velké dojetí. Vedle oltáře stálo čestnou stráž 20 praporečníků po celou bohoslužbu.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny, Miroslava Němcová, zaslala na naši jednotu pozvánku na společné setkání spojené s XV. Všesokolským sletem na den 2. července ve 14 hodin. Na setkání, které probíhalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, byli pozváni zahraniční sokolové a také zástupci naší jednoty, zastoupené Janou a Miroslavem Bendovými. Závěrečný proslov pronesl za zahraniční členy Sokola jejich starosta.

5. července v Synot Tip Aréně byla zahájena první část pódiových vystoupení zahraničních hostů a jednot z celé České republiky. Přes vytrvalý déšť se nenechali cvičenci odradit a i v tomto počasí program pokračoval. Následující den, 6. července, odpoledne ve 14 hodin proběhla druhá část vystoupení. V podvečer se konalo v Tyršově domě rozloučení se zahraničními sokoly.

Letošní slet splnil svoje poslání a snad bude i nadále povzbuzením pro naši mládež.

Výbor Sokola