Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou proběhne v naší obci v sobotu 5. ledna 2013 od 13.00 hodin.

Tříkrálová sbírka


Sbírka je určena na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Tříkrálová sbírka 2012 byla použita na jednotlivé projeky Oblastní charity Hodonín.

Předem děkujeme všem vštřícným lidem, kteří přispějí do zapečetěných pokladniček.