Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou proběhne v naší obci v sobotu 11. ledna 2014 od 13.00 hodin. 

Předem děkujeme všem vštřícným lidem, kteří přispějí do pečlivě zapečetěných pokladniček. Pokladničky se otvírají až na OÚ pod dohledem spolehlivých osob. Nemusíte mít proto strach, že váš dar někdo zneužije k vlastnímu obohacení. Věříme, že budete ke koledníkům vstřícní a laskaví. I malý dar může udělat někomu velkou radost. 

Tříkrálová sbírka

Získané prostředky z Tříkrálové sbírky 2014 budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v regionu OCH Hodonín. Chce přispět:

- rodinám, které se ocitnou v nouzi,

- nutné náklady spojené s projektem Potravinová pomoc,

- humanitární pomoc do Rumunska,

- podpora současných projektů při rozšíření a zkvalitnění svých služeb,

- podpora a rozvoj činnosti Farních charit,

- podpora při živelných katastrofách u nás i v zahraničí.

Tříkrálová sbírka 2013
Celkový výtěžek uplynulé Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Hodonín činil 2 214 133 Kč. Vámi věnované peníze z loňské sbírky byly využity na:
- pomoc rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi,
- dokrytí nákladů Dobrovolnického centra,
- dokrytí nákladů spojených s projektem Potravinová pomoc,
- Chartiní ubytovna - náklady na úpravy prostor a okolí k zajištění větší bezpečnosti obyvatel ubytovny,
- humanitární pomoc do rumunského Banátu - pečovatelská služba Rovensko, Gernik, dovybavení zubní ambulance ve Svaté Heleně a dokrytí dalších nákladů spojených s touto zahraniční pomocí.

Oblastní charita Hodonín informuje