Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka Charita České republiky opět pořádá Tříkrálovou sbírku.

Tříkrálová sbírka proběhne v Křenovicích v sobotu 10. ledna 2015 od 13 hodin. Předem děkujeme všem vstřícným lidem, kteří přispějí do zapečetěných pokladniček. 

Marcela Drápalová - garant Tříkrálové sbírky v Křenovicích