Tříkrálová sbírka 2013

pokladničky V Křenovicích opět vyšli koledníci Tříkrálové sbírky do ulic.

Vážení spoluobčané,

příjměte upřímné poděkování za vaše dary při letošní Tříkrálové sbírce, která se konala v sobotu 5. ledna odpoledne. Díky vaší štědrosti jsme mohli odeslat na účet Charity částku 51 347 Kč. Je to nejvyšší částka za uplynulých 11 let pořádání sbírky v Křenovicích.

Poděkování patří samozřejmě také obětavým koledníkům a jejich vedoucím, dále ženám, které zajistily občerstvení pro koledníky a členům klubu Cihla, kteří se podíleli na uspořádání odpoledne pro koledníky na Orlovně.

Letos se sbírky zúčastnilo 77 koledníků v 17 skupinkách.

Marcela Drápalová, asistent Tříkrálové sbírky v Křenovicích