Tříkrálová sbírka 2014

pokladničky V Křenovicích opět vyšli koledníci Tříkrálové sbírky do ulic. 

Vážení spoluobčané,

příjměte upřímné poděkování za vaše dary při letošní Tříkrálové sbírce, která se konala v sobotu 11. ledna 2014 odpoledne. Díky vaší štědrosti jsme mohli odeslat na účet Charity částku 50 445 Kč.

Poděkování patří samozřejmě také obětavým koledníkům a jejich vedoucím, dále ženám, které zajistily občerstvení pro koledníky a členům klubu Cihla, kteří se podíleli na uspořádání odpoledne pro koledníky na Orlovně.

Letos se sbírky zúčastnilo 87 koledníků v 17 skupinkách.

Pro zajímavost předkládám vykoledované prostředky v jednotlivých letech při Tříkrálové sbírce v Křenovicích:

Rok

Vybráno

2003

33 500 Kč

2004

36 200 Kč

2005

44 550 Kč

2006

40 000 Kč

2007

40 000 Kč

2008

44 000 Kč

2009

42 300 Kč

2010

48 400 Kč

2011

46 600 Kč

2012

50 500 Kč

2013

51 347 Kč

2014

50 445 Kč

Celkem

    527 842 Kč


Získané prostředky z Tříkrálové sbírky 2014 budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v regionu OCH Hodonín. OCH Hodonín chce přispět:
- rodinám, které se ocitnou v nouzi,
- nutné náklady spojené s projektem Potravinová pomoc,
- humanitární pomoc do Rumunska,
- podpora současných projektů při rozšíření a zkvalitnění svých služeb,
- podpora a rozvoj činnosti Farních charit,
- podpora při živelných katastrofách u nás i v zahraničí.

Marcela Drápalová, asistent Tříkrálové sbírky v Křenovicích

Oblastní charita Hodonín informuje,

http://www.trikralovasbirka.cz/