Oblastní charita Hodonín děkuje dárcům

pokladničky Oblastní charita Hodonín děkuje dárcům, tříkrálovým koledníkům a všem lidem, kteří se do Tříkrálové sbírky jakkoliv zapojili.

Celkový výtěžek za Oblastní charitu Hodonín činí  2 348 182 Kč.

Peníze ze sbírky jsou určeny na pomoc rodinám v sociální a finanční nouzi, rozvoj charitních služeb, nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, podporu a pomoc oblastem postiženým živelnými pohromami a také na humanitární pomoc do zahraničí.

Poděkování zde