Tříkrálová sbírka 2015

pokladničky V Křenovicích opět vyšli koledníci Tříkrálové sbírky do ulic. 

Vážení spoluobčané,

přijměte upřímné poděkování za vaše dary při letošní Tříkrálové sbírce, která se konala v sobotu 10. ledna 2015 odpoledne. Díky vaší štědrosti jsme mohli odeslat na účet Charity částku 56 068 Kč.

Poděkování patří samozřejmě také obětavým koledníkům a jejich vedoucím, dále ženám, které zajistily občerstvení pro koledníky a členům klubu Cihla, kteří se podíleli na uspořádání odpoledne pro koledníky na Orlovně.

Letos se sbírky zúčastnilo 79 koledníků v 17 skupinkách. Nejmladšímu bylo půl roku a nejstarší letos oslaví 81 let.

Pro zajímavost předkládám vykoledované prostředky v jednotlivých letech při Tříkrálové sbírce v Křenovicích:

Rok

Vybráno v Křenovicích

2003

    33 500 Kč

2004

    36 200 Kč

2005

    44 550 Kč

2006

    40 000 Kč

2007

    40 000 Kč

2008

    44 000 Kč

2009

    42 300 Kč

2010

    48 400 Kč

2011

    46 600 Kč

2012

    50 500 Kč

2013

    51 347 Kč

2014 

    50 445 Kč

2015

    56 068 Kč

Celkem

  583 910 Kč


Získané prostředky z Tříkrálové sbírky 2015 budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu. V roce 2015 Oblastní charita Hodonín (OCH Hodonín) chystá nákup postelí pro Charitní ubytovnu, která poskytuje okamžitou pomoc rodinám při ztrátě bydlení. Dále na nutné úpravy Centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a Noclehárny pro lidi bez přístřeší. Podpoří provoz zubní ambulance, kterou OCH Hodonín zřídila ve Svaté Heleně v rumunském Banátu. Vaše dary také poslouží lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelných katastrof. Pokud to bude nutné, OCH Hodonín se zapojí do humanitární pomoci u nás nebo v zahraničí jako tomu bylo v minulých letech na Haiti nebo na Ukrajině.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tříkrálová sbírka 2014

Peníze z uplynulé Tříkrálové sbírky byly přerozděleny na jednotlivé projekty Oblastní charity Hodonín. Pomohli několika rodinám v nouzi (např. vybavení dětí do školy, jídlo, vybavení bytu nezbytným nábytkem). OCH Hodonín vybavila poradnu v Hodoníně. Z výtěžku Tříkrálové sbírky byly také zakoupeny kompenzační pomůcky do Rousínova. OCH Hodonín se zapojila do humanitární pomoci na Ukrajině, která bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. OCH dále podpořila sociální projekt v Moldávii.

Marcela Drápalová, asistent Tříkrálové sbírky v Křenovicích

Oblastní charita Hodonín

www.trikralovasbirka.cz