Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  pořádaná  Charitou České republiky  proběhne  v sobotu 7. ledna 2017 od 13 hod. 

Garantem Tříkrálové sbírky v naší obci je paní Marcela Drápalová.