Tříkrálová sbírka

pokladničky TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  pořádaná  Charitou České republiky  proběhne  v sobotu 6. ledna 2018 od 13 hod. Jedná se o největší dobrovolnickou akcí u nás a tentokrát proběhne již posedmnácté.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita České republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Plakát: TS 2018