Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka  pořádaná Charitou České republiky proběhne  v Křenovicích  v sobotu 5. ledna 2019 od 13:00 hod.  Garant Tříkrálové sbírky v naší obci - Marcela Drápalová. 

Tříkrálová sbírka 2019 bude použita na :

 • Pomoc rodinám, které se ocitnou v krizové situaci.
 • Částečné dofinancování nákupu automobilu pro charitní pečovatelské služby
 • Podporu jednotlivých služeb Oblastní charity Hodonín
 • Provoz zubní ambulance ve Svaté Heleně v rumunském Banátu.
 • Náklady spojené s přípravou přestavby Domova pro matky s dětmi
 • Pomoc lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelných katastrof u nás i v zahraničí
 • Potřebné vybavení týmu mimořádné pomoci 

O účelném rozdělení výtěžku sbírky na jednotlivé konkrétní záměry bude rozhodovat tříkrálová komise na základě předložených projektů. Aktuální informace o čerpání sbírky naleznete na webu www.dchb.charita.cz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tříkrálová sbírka 2018

Celkový výtěžek uplynulé Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Hodonín činil 3 064 925 Kč.

Peníze z uplynulé sbírky byly využity na:

 • Příspěvek na pořízení hydraulické plošiny pro tělesně postiženou osobu
 • Projekty Oblastní charity Hodonín
 • Zakoupení kompenzačních pomůcek
 • Pomoc rodinám v nouzi (např. vybavení dětí do školy, jídlo, aj.)
 • Podporu dobrovolnického centra OCH Hodonín + Týmu mimořádných událostí (Krizový dobrovolný tým)
 • Sociální projekt v Moldávii
 • Provoz zubní ambulance, kterou jsme zřídili ve Svaté Heleně v rumunském Banátu.
 • Podporu Pečovatelské služby v českých vesnicích rumunského Banátu