Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v Křenovicích pořádaná

Charitou České republiky  proběhne

v sobotu 9. ledna 2021 od 13.00 hod.

Marcela Drápalová – garant Tříkrálové sbírky v naší obci

 Akce proběhne v případě příznivé epidemiologické situace.